rule във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rule в Английски»Френски речника

1. rule (regulation):

the rules of the game lit, fig
it is a rule that

rule в PONS речника

Преводи за rule в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rule в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

rule Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文