rub във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rub в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за rub в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

rub в PONS речника

Преводи за rub в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за rub в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

rub Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to rub sb (up Aus, Brit) the wrong way
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文