route във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за route в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. route (gen):

2. route:

Преводи за route в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

route в PONS речника

Преводи за route в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за route в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

route Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文