roses във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за roses в Английски»Френски речника

rose → rise

Вижте също: rise up, rise

4. rise (ascend) → rise up

5. rise (rebel) → rise up

rose-coloured Brit, rose-colored Am [Brit ˈrəʊzˌkʌləd, Am ˈroʊzˌkələrd] ADJ

roses в PONS речника

Преводи за roses в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: blue

Вижте също: rise

Преводи за roses в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

roses Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文