rose във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rose в Английски»Френски речника

rose → rise

Вижте също: rise up, rise

4. rise (ascend) → rise up

5. rise (rebel) → rise up

rose-coloured Brit, rose-colored Am [Brit ˈrəʊzˌkʌləd, Am ˈroʊzˌkələrd] ADJ

rose в PONS речника

Преводи за rose в Английски»Френски речника

Вижте също: blue

Вижте също: rise

rose Примери от PONS речника (редакционно проверени)

rose Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за rose в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文