root във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за root в Английски»Френски речника

1. root BOT:

root fig

root в PONS речника

Преводи за root в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за root в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

root Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to take root a. fig
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文