room: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за room: в Английски»Френски речника

1. room (closed area):

room: в PONS речника

Преводи за room: в Английски»Френски речника

room: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

room: Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за room: в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文