roof във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за roof в Английски»Френски речника

I.roof over VERB [Brit ruːf -, Am ruf, rʊf -] (roof over [sth], roof [sth] over)

roof в PONS речника

Преводи за roof в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за roof в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

roof Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文