role във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за role в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
non-speaking CINE, THEAT role
muet/-ette

Преводи за role в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

role в PONS речника

Преводи за role в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
décisif(-ive)

Преводи за role в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

role Примери от PONS речника (редакционно проверени)

role Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文