roads във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за roads в Английски»Френски речника

1. road (between places):

3. road (way):

roads в PONS речника

Преводи за roads в Английски»Френски речника

1. road (linking places):

Phrases:

roads Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文