right-wing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за right-wing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за right-wing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.droit|ier (droitière) [dʀwɑtje, ɛʀ] ADJ

II.droit|ier (droitière) [dʀwɑtje, ɛʀ] NOUN m (f)

Вижте също: heureux

heur|eux (heureuse) [œʀø, øz] ADJ

1. heureux (satisfait):

Индивидуални преводни двойки

right-wing в PONS речника

Преводи за right-wing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за right-wing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.droitier (-ière) [dʀwatje, -jɛʀ] NOUN m, f (personne)

II.droitier (-ière) [dʀwatje, -jɛʀ] ADJ inf POL

Индивидуални преводни двойки

right-wing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文