right във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за right в Английски»Френски речника

1. right (side, direction):

4. right (just claim):

2. right:

3. right:

4. right (most suitable):

5. right:

6. right (in order):

1. right (of direction):

2. right (directly, straight):

3. right (exactly):

4. right (correctly):

5. right (completely):

right в PONS речника

Преводи за right в Английски»Френски речника

1. right (morally good, justified):

2. right (true, correct):