returns във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за returns в Английски»Френски речника

Индивидуални преводни двойки

returns в PONS речника

Преводи за returns в Английски»Френски речника

returns Примери от PONS речника (редакционно проверени)

returns Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за returns в Френски»Английски речника

returns Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文