restaurant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за restaurant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

restaurant [Brit ˈrɛst(ə)rɒnt, ˈrɛst(ə)r(ə)nt, ˈrɛst(ə)rɒ̃, Am ˈrɛst(ə)rənt, ˈrɛst(ə)ˌrɑnt] NOUN

Преводи за restaurant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

restaurant в PONS речника

Преводи за restaurant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за restaurant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

restaurant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文