resorted във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за resorted в Английски»Френски речника

Вижте също: health resort, ski resort

Индивидуални преводни двойки

resorted в PONS речника

Преводи за resorted в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за resorted в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

resorted Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文