reminding във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за reminding в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

rappeler à qn que
Индивидуални преводни двойки

Преводи за reminding в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
rappeler à qn que
redire à qn que

reminding в PONS речника

Преводи за reminding в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за reminding в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

reminding Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文