relieved във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за relieved в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. relieve (alleviate):

to relieve congestion MED, MOTOR
Индивидуални преводни двойки

Преводи за relieved в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
soulager fig, inf
se soulager inf euph

relieved в PONS речника

Преводи за relieved в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за relieved в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

relieved Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文