registered във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за registered в Английски»Френски речника

1. registered:

1. register (declare officially) member of the public:

registered в PONS речника

Преводи за registered в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. register Am (for money) → till

Вижте също: till3, till2, till1

Преводи за registered в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

registered Примери от PONS речника (редакционно проверени)

registered Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文