reference във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за reference в Английски»Френски речника

I.cross reference [Brit ˌkrɒs ˈrɛfrəns, Am ˈkrɔs ˈˌrɛf(ə)rəns] NOUN

reference в PONS речника

Преводи за reference в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за reference в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

reference Примери от PONS речника (редакционно проверени)

à propos de ce que ...

reference Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文