reduce във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за reduce в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за reduce в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
réduire GASTR, CHIM composé
to set, to reduce spec

reduce в PONS речника

Преводи за reduce в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за reduce в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

reduce Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文