red във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за red в Английски»Френски речника

1. red (colour):

1. red (in colour):

red в PONS речника

Преводи за red в Английски»Френски речника

Вижте също: blue

red Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文