records във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за records в Английски»Френски речника

1. record (written account):

records в PONS речника

Преводи за records в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. record (account):

record LAW

Преводи за records в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

records Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文