rebel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rebel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rebel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
rebel attr
rebelle MILIT, POL forces, chef, soldat
rebel attr

rebel в PONS речника

Преводи за rebel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за rebel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文