really във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за really в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. really (in actual fact):

II.really [Brit ˈrɪəli, Am ˈri(ə)li] INTERJ a. well really (expressing annoyance)

Преводи за really в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

really в PONS речника

Преводи за really в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за really в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
joliment a. iron

really Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文