rate във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rate в Английски»Френски речника

1. rate (speed):

4. rate (charge):

5. rate (wage):

1. rate (classify):

rate в PONS речника

Преводи за rate в Английски»Френски речника

rate Примери от PONS речника (редакционно проверени)

rate Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

rate Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文