ranks във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ranks в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. rank (rate):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ranks в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
sortir du rang MILIT fig

ranks в PONS речника

Преводи за ranks в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ranks в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ranks Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to close ranks a. fig
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文