raining във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за raining в Английски»Френски речника

1. rain METEO:

2. rain fig → rain down

Вижте също: rain down

raining в PONS речника

Преводи за raining в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за raining в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

raining Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文