radio във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за radio в Английски»Френски речника

radio в PONS речника

Преводи за radio в Английски»Френски речника

radio Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文