rack във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rack в Английски»Френски речника

1. rack (stand):

Вижте също: ruin, roof rack

rack в PONS речника

Преводи за rack в Английски»Френски речника

rack Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文