puzzle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за puzzle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: jigsaw, crossword

Индивидуални преводни двойки

Преводи за puzzle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

puzzle в PONS речника

Преводи за puzzle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за puzzle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

puzzle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文