push във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за push в Английски»Френски речника

1. push (move, shove, press):

at a push inf Brit
to give sb the push Brit inf (fire)
virer qn inf

push в PONS речника

Преводи за push в Английски»Френски речника

1. push (shove, give a push, forcefully move):

push a. fig

push Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文