pull във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pull в Английски»Френски речника

4. pull (remove, extract):

pull в PONS речника

Преводи за pull в Английски»Френски речника

1. pull (exert force, tug, draw):

2. pull (extract):

pull Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文