provided във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за provided в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

provided [Brit prəˈvʌɪdɪd, Am prəˈvaɪdəd], providing [prəˈvaɪdɪŋ] CONJ a. provided that

1. provide (supply):

donner (for à)

I.provide for VERB [Brit prəˈvʌɪd -, Am prəˈvaɪd -] (provide for [sth])

II.provide for VERB [Brit prəˈvʌɪd -, Am prəˈvaɪd -] (provide for [sb])

I.provide against VERB [Brit prəˈvʌɪd -, Am prəˈvaɪd -] (provide against [sth])

Индивидуални преводни двойки

Преводи за provided в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

provided в PONS речника

Преводи за provided в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за provided в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

provided Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文