program във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за program в Английски»Френски речника

II.program <part prés etc programming, programmed Brit programing, programed Am > [Brit ˈprəʊɡram, Am ˈproʊˌɡræm] VERB trans (gen)

III.program <part prés etc programming, programmed Brit programing, programed Am > [Brit ˈprəʊɡram, Am ˈproʊˌɡræm] VERB intr INFOR

program в PONS речника

Преводи за program в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за program в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

program Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文