produces във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за produces в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за produces в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
produire CINE, RADIO, THEAT, TV film, pièce, disque, émission

produces в PONS речника

Преводи за produces в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за produces в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
légumier (-ière)

produces Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文