price във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за price в Английски»Френски речника

1. price COM:

price (gen) (cost) lit, fig

Вижте също: full price, selling price, half-price

price в PONS речника

Преводи за price в Английски»Френски речника

price Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文