press във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за press в Английски»Френски речника

1. press (push):

2. press (apply):

5. press (urge):

Вижте също: cider press, garlic press

press в PONS речника

Преводи за press в Английски»Френски речника

press Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文