poverty във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за poverty в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

poverty-stricken [Brit ˈpɒvətɪˌstrɪk(ə)n, Am ˈpɑvərdi ˌstrɪkən] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за poverty в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

poverty в PONS речника

Преводи за poverty в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за poverty в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

poverty Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a poverty of sth form

poverty Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文