pounds във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pounds в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. pound (unit of currency):

I.pound up VERB [Brit paʊnd -, Am paʊnd -] (pound [sth] up, pound up [sth])

Преводи за pounds в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pounds в PONS речника

Преводи за pounds в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pounds в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pounds Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文