pound във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за pound в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. pound (unit of weight):

2. pound (unit of currency):

I.pound up VERB [Brit paʊnd -, Am paʊnd -] (pound [sth] up, pound up [sth])

Преводи за pound в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pound в PONS речника

Преводи за pound в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. pound (beat on noisily):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pound в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

pound Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文