post във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за post в Английски»Френски речника

1. post ADMIN (job):

2. post Brit (mail):

4. post (pole) (gen) HORSE:

post в PONS речника

Преводи за post в Английски»Френски речника

post Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文