position във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за position в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. position (situation, state):

3. position (place, location):

6. position:

Преводи за position в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

position в PONS речника

Преводи за position в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за position в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

position Примери от PONS речника (редакционно проверени)

position Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文