populaire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за populaire в Английски»Френски речника

1. popular (generally liked):

2. popular (of or for the people):

populaire в PONS речника

Преводи за populaire в Английски»Френски речника

1. popular (liked, understood by many people):

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文