poor във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за poor в Английски»Френски речника

2. poor never attr:

piètre attr

poor в PONS речника

Преводи за poor в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. poor (of inadequate quality):

Преводи за poor в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

poor Примери от PONS речника (редакционно проверени)

poor Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文