politics във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за politics в Английски»Френски речника

Индивидуални преводни двойки
accrocheur/-euse inf

politics в PONS речника

Преводи за politics в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за politics в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
politics + vb sing

politics Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文