police във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за police в Английски»Френски речника

1. police + v pl (official body):

policier/-ière

police в PONS речника

Преводи за police в Английски»Френски речника

police Примери от PONS речника (редакционно проверени)

police Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文