point във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за point в Английски»Френски речника

2. point (place):

3. point (extent, degree):

4. point (moment):

5. point:

6. point (central idea):

8. point (feature, characteristic):

9. point (in scoring):

point SPORT, FIN

point в PONS речника

Преводи за point в Английски»Френски речника

5. point (particular time):

6. point (sth expressed, main idea):

point Примери от PONS речника (редакционно проверени)

point Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за point в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文