please във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за please в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

4. please:

1. please (give happiness, satisfaction to):

ça lui a plu que
Индивидуални преводни двойки

Преводи за please в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

please в PONS речника

Преводи за please в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за please в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

please Примери от PONS речника (редакционно проверени)

“may I ?” “please do!” form
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文