playing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за playing в Английски»Френски речника

3. play SPORT, GAMES:

4. play (movement, interaction):

1. play (for amusement):

2. play MUS:

3. play (act out) THEAT:

4. play AUDIO:

6. play SPORT (hit, kick):

1. play children:

3. play:

6. play:

playing в PONS речника

Преводи за playing в Английски»Френски речника

1. play no pl (games):

1. play GAMES:

2. play (perform):

Phrases:

playing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文