played във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за played в Английски»Френски речника

3. play SPORT, GAMES:

1. play (for amusement):

3. play (act out) THEAT:

3. play:

play SPORT, GAMES
to play for time SPORT
to make a play for sb inf

played в PONS речника

Преводи за played в Английски»Френски речника

1. play GAMES:

2. play (perform):

Phrases:

to play hook(e)y Am, Aus

played Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文